Jumaat, 19 Februari 2010

Mazhab Hanbali

Latar Belakang Imam Hanbal

^ Nama sebenar beliau Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal asy-Syaibani
^ Lahir di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164H
^ Tarikh wafat pada hari Jumaat 12 Rabiul Awal 241H bersamaan 13 Julai 355M ketika berumur 77 tahun.
^ Belajar di Makkah, Madinah, Syam, Yamman serta negeri-negeri yang berdekatan.
^ Mendapat pendidikan awal di Baghdad di mana beliau mempelajari al-Quran dan bidang bahasa Arab.
^ Menuntut ilmu Fiqh dan Hadith dengan Abu Yusuf (anak murid Imam Malik)
^ Mendalami ilmu Hadith lagi dengan Hashim bin Basyir di Baghdad.
^ Pernah berguru dengan Imam Syafie ketika beliau di Hijaz dan pernah berguru juga dengan Yahya bin Muayyan, Ishak bin Rahuyah .
^ Ketika berusia 15 tahun beliau mengembara mencari Hadith di seluruh Baghdad dengan mengambil secara lisan dari Sheikh-sheikh Hadis.

Perkembangan Mazhab Hanbali

^ Mazhab ini tidak begitu pesat pada awal pertumbuhannya. Hanya terbatas di kawasan Baghdad.
^ Pada awal abad ke 4 Hijrah, pengaruh mazhab mula tersebar ke Iraq.
^ Pada akhir abad ke 6 Hijrah pula, mazhab Hanbali mula tersebar ke Mesir.
^ Perkembangannya semakin pesat apabila pendokongnya adalah Ibn Taimiyyah dan Ibn Al-Qayyim.
^ Perkembangan ini dilanjutkan oleh Muhammad Abduh di Mesir dan Muhammad Abdul Wahab di Hijaz.
^ Muhammad Abdul Wahab telah mendapat perhatian Raja Abdul Aziz yang telah menguasai Najd pada abad ke 12 Hijrah dan diterima sebagai mazhab rasmi bagi kerajaan Saudi sehingga hari ini.
^ Selain itu, mazhab ini juga berpengaruh di kawasan lain seperti Syam dan Palestin.
^ Beliau banyak menumpukan masanya dalam penyebaran ilmu dan pemikiran melalui pengajaran dan penulisan. Antara anak muridnya yang terkenal ialah anaknya Salleh dan Abdullah yang merupakan periwayat Musnad Imam Ahmad.
^ Murid-muridnya yang lain ialah Ahmad bin Muhammad, Abdul Malik bin Abdul Hamid dan Ahmad bin Muhammad bin Harun dan Ahmad bin Muhammad bin al-Hajjaj.
^ Dalam bidang penulisan, Imam Ahmad telah dapat menghasilkan karya yang bernilai dalam bidang Hadis yang dikenali sebagai Musnad.

Antara tokoh-tokoh dalam mazhab Hanbali :
^ Al-Athram Abu Bakar Ahmad ibn Hani Al-Khurassi, pengarang as-Sunnah (wafat 273H)
^ Ahmad ibn Muhammad ibn Al Hajjaj Al Marwazi (wafat 275H)
^ Ibn Ishaq Al Harbi ( wafat 285H)
^ Al Qasim Umar ibn Abi ‘Ali Al Husai Al Khiraqi ( wafat 334 H)
^ Abdul Aziz Ibn Jaafar ( wafat 363 H)

Kemudian usaha-usaha beliau ini diteruskan oleh:-
^ Muwaffaquddin Ibn Qudamah - pengarang Al Mughni ( wafat 620H )
^ Syamsuddin Ibn Qudamah Al Maqdisi - pengarang As Syarhul Kabir ( wafat 682 H )
^ Syeikhul Islam Taqiuddin Ahmad Ibn Taimiyyah ( wafat 728H)
^ Al-Imam Ibn Qayyim Al Jauziyyah - pengarang kitab I’lamul Muwaqqi’in, At-Thuruqul
Hukmiyah fi Siyasatisy Syar’iyah ( wafat 751H).

Metodologi

Al-Quran
1) Sumber utama syariah
2) Imam Ahmad tidak akan membuat sandaran yang lain dalam menentukan sesuatu hukum jika didapati nasnya sudah jelas.

Sunnah Rasulullah s.a.w.
1) Imam Ahmad juga berpendapat bahawa Sunnah Rasulullah s.a.w adalah antara sumber hukum yang terpenting.
2) Jika sesuatu masalah itu boleh didapati dalilnya dalam al-Sunnah maka beliau tidak akan mengambilnya daripada sumber yang lain sama ada daripada amalan, pemikiran atau qiyas.

Fatwa para sahabat
1) Sumber hukum yang ketiga selepas al-Quran dan Sunnah.
2) Beliau berpendapat bahawa pendapat para sahabat yang disepakati atau pendapat sebahagian daripada mereka yang tidak disepakati di kalangan mereka, dijadikan hujah kepada hukum syara’.

Hadith Mursal dan Dhoif
1) Jika tidak terdapat sesuatu yang menolak Hadith Mursal dan Dhoif, maka beramal dengan hadis Mursal dan Dhoif lebih utama dari Qiyas.

Qiyas
1) Beliau menerima qiyas untuk menjadi sandarannya apabila tidak ada sumber yang lain sama ada daripada al-Quran, al-Sunnah, pendapat sahabat atau hadis Mursal dan hadis Dhoif.
2) Qiyas hanya digunakan dalam keadaan dharurat sahaja.

1 ulasan:

  1. Alhamdulillah... Moga ke depan makin banyak yang nulis artikel tentang agama... Amin...

    BalasPadam

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...